Çocuk Diş Doktoru

24 Saat Çocuk Diş Doktoru : 0533 582 82 79 Çocuk Acil  Diş Tedavileri

Diş kliniklerimizin “Pedodonti” nöbetçi dişçi (bebek diş tedavisi) bölümü, doğumdan ergenlik çağına kadar süregelen ve yaşamın büyüme ve gelişim bakımından çok önemli bir kesitinde yer alan 0-14 yaş arası insanların ağız ve diş sağlığını koruyup takip eden bölümdür.

Pedodonti bölümünde Pedodontistler (Çocuk Diş Hekimleri), fiziksel ve duygusal gelişimlerine göre psikolojik yaklaşımda bulunarak tüm bebek ve gençlerin tam ağız muayenelerini ve her türlü tedavi ve koruyucu uygulamalarını gerçekleştirmektedirler.

Son yıllarda çürük sıklığı konusunda yapılan araştırmalara göre, çürük sıklığının, hem süt dişlenme (2-6 yaş arası) döneminde hem de karışık dişlenme (7-12 yaş arası) döneminde %90’lara ulaştığı görülmektedir. Bu nedenle, çocuğun gelecekteki ağız ve diş sağlığını ve en önemlisi genel sağlığını da koruyabilmek için çürükten koruyucu yöntemlerin uygulanması büyük önem taşımaktadır. Çocuk diş hekimleri, çocuğun diş ve yaş gelişimine göre doğru zamanda bu koruyucu uygulamaları yaparak yeni gelişen ağız ve diş sağlıklarını olduğu kadar genel sağlıklarını da önemli ölçüde etkileyen diş çürüklerinden korumuş olurlar.

çocuk acil diş doktoru

Bu nedenle 1 yaşından itibaren çocuğunuzun ilk ağız ve diş muayenesini yaptırıp çocuk diş hekiminizin belirleyeceği aralıklarda (4-6 ayda 1) ağız ve diş kontrolleri ile bakımını yaptırarak çocuğunuzu diş çürüklerinden tamamen korumuş olursunuz.

24 Saat Acil Çocuk Diş Doktoru Nedir?
Latince kökenli bir kelime olan Pedodonti, “genç bireylerin dişleri” anlamına gelir. Pedodontist  0-12 yaş arası bireylerin süt ve daimi dişlerinin sağlıklı olarak korunması ve tedavisidir.

Pedodontist kimdir?
Diş Hekimliği Fakültelerinde 5 yıllık lisans eğitimlerinin tamamlanmasının ardından Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimlerine bağlı Pedodonti Anabilim Dalında uzmanlık ya da doktora eğitimi almış diş hekimlerine pedodontist ya da çocuk diş hekimi adı verilmektedir.

Çocuk diş hekimi acil 7/24 açık pedodonti kliniği –
– Diş hekimi korkusu (dental fobi) oluşmamasını sağlarlar, böylelikle diş tedavisini keyifli bir oyuna çevirirler.
– Çocuğun çürük risk grubunu belirleyerek kişiye özgü koruyucu programlar düzenler.
– Çocuklarda ağız-diş bakımı hakkında hem çocuğu hem aileyi bilgilendirir.
– Kişisel beslenme alışkanlığını düzenler.
– Diş çürüğü oluşmadan uygulanabilecek koruyucu uygulamaları düzenler ve uygular. (Fissür Örtücü, Flor Uygulamaları)
– Süt ve genç daimi dişlerin restoratif ve endodontik tedavilerini yapar. (Dolgular, Kanal tedavileri, Ampütasyonlar)
– Çocuğun çene ve diş gelişiminin düzenli ilerlemesini kontrol ederler.
– Koruyucu ortodontik tedaviler yapar.
– Kötü ağız alışkanlıklarının durdurulmasına yönelik tedaviler yapar. (Parmak emme, Tırnak yeme, Kalem ısırma vs.)
– Süt dişlerinin çekimlerini ve gerekli ise yer tutucu ve protezi yapar.
– Çocuk dental bir travma yaşadıysa bununla ilgili takipleri ve tedavileri yürütür.
– Özel ilgi gerektiren küçük bireylerin diş tedavilerini ameliyathane şartlarında sedasyon ya da genel anestezi altında yapar.